Anki Persson

Anki Persson, Project Manager och assisterande Artist Manager, är medarbetare på Good Company sedan maj 2011. Hennes främsta ansvarsområde är att ha kontakt med regionala och lokala arrangörer angående Good Companys programutbud. Anki producerar våra nyhetsbrev och programkatalog och kommer även att vidareutveckla våra kontakter med företag. Anki har under flera år arbetat som producent och projektledare inom tv och teater.

Anki@goodcompany.se