Om oss


Good Company Artist Management startade i slutet av 2007 och har på kort tid etablerats på den internationella marknaden, i Skandinavien är vi en av de ledande agenturerna. Vår ambition är att erbjuda artister inom främst det klassiska området ett heltäckande stöd i deras konstnärliga utveckling och karriär. Good Companys artistlista innehåller flera välrenommerade  internationella artister; sångare, dirigenter, regissörer och instrumentalister som alla erbjuds professionell och personlig management service. I vårt kontaktnät finns operahus och konsertarrangörer över hela världen, med tonvikt på Europa och USA.

Verksamheten kommer under 2012 att utvidgas med Touring management i första hand inriktad på ensembler och orkestrar som vill turnera i Skandinavien.

Vi som arbetar i företaget är Maria Dalayman, Anki Persson, Ulrika Precht, Angelica Walander och Thomas Sunnegårdh.

Maria, VD, Artist Manager. Maria har gedigen erfarenhet av som marknadsstrateg och kommunikatör, och leder verksamheten i företaget samt ansvarar för övergripande frågor och kontakten med arrangörer i Sverige och utomlands.

Anki, assisterande Artist och Projekt Manager. Anki har arbetat som producent och projektledare, och ansvarar för att ha kontakt med regionala och lokala arrangörer.

Ulrika, Artist Manager. Ulrika har mer än 20 års erfarenhet som frilansande operasångare världen över, och sköter löpande frågor och dagliga kontakter med artister och arrangörer.

Thomas, Konstnärlig rådgivare. Thomas har många års erfarenhet som operasångare och har arbetat på de främsta scenerna i världen, och är konstnärlig rådgivare i företaget. Under senare tid har han även börjat undervisa och hans sångelever finns bland annat i agenturen och kommer även från Operahögskolan i Stockholm.

Angelica Walander, Web Manager och Ekonomi Administratör. Angelica är webbansvarig och sköter underhåll, löpande uppdatering och utveckling av företagets webbsida samt ansvarar för de ekonomiska delarna i verksamheten.

Till företaget är även Lena Hellström-Färnlöf knuten. Lena, som har mångårig erfarenhet som konsert- och operasångerska verkar idag främst som sångpedagog för professionella sångare. Hon är ett värdefullt stöd i företagets konstnärliga utveckling såväl som i den långsiktigt strategiska utvecklingen av företaget.

Om du klickar i menyn här bredvid kan du läsa lite mer om dem.

maria5 ulrika-bild-3-kvadratisk thomas Lena 3