Jens-Erik Aasbø

Jens-Erik Aasbø är en ung bas som är utbildad på Norges Musikhögskola samt Konsthögskolan i Oslo – Operahögskolan, varifrån han tar sin masterexamen under våren 2011.

Under hösten 2010 framträdde Jens-Erik som Zuniga i Carmen (Bizet) i en produktion på Oslo Operafestival. Hösten 2011 kommer att han medverka i två roller (Gudbrand Sveum och Nils Graver) i uruppförandet av Ragnar Söderlinds opera ”I kanslirådens dagar” på Ringsakeroperan i Norge.

I slutproduktionen på Operahögskolan sjunger Jens-Erik Aasbø Daland i Der fliegende Holländer (Wagner) samt Collatinus i The rape of Lucretia (Britten). Han har även tidigare sjungit roller och delar av roller som Geronimo ii Il matromonio segreto (Cimarosa), Don Alfonso i Cosí fan tutte (Mozart), Melisso i Alcina (Händel), Kecal i Die verkaufte Braut (Smetana) och Rocco i Fidelio (Beethoven).

Jens-Erik Aasbøs sångpedagoger har varit Kristin Kjølberg, Folke Bengtsson, Håkan Hagegård and Carsten Stabell.

Texten får inte förkortas eller ändras utan Good Companys tillstånd.

jens-erik-aasbo-2